Carnaval

Geen ‘Zomer’carnaval in de Gemeente Voorst

Als organiserende verenigingen gingen we tot afgelopen december ervan uit dat er dit jaar in februari de traditionele carnavalsoptochten en -feesten konden worden gehouden. Helaas gooide corona in de loop van het najaar roet in het eten. In goed overleg is daarom net voor Kerst gezamenlijk besloten om geen optochten te organiseren in het oorspronkelijke februari weekend. De situatie voor februari was te onzeker om alle deelnemende groepen door te laten gaan met hun voorbereidingen.

Wel is meteen daarbij een gezamenlijk voornemen uitgesproken om dit jaar eenmalig als alternatief voor februari een compleet ‘zomer ’carnavalsweekend op te zetten met alle 3 optochten in het weekend van 24 t/m 26 juni samen met de verschillende feesten bij de residenties van de verenigingen. De positieve reacties op de gehouden enquête waren voor ons zeker aanleiding om verder te gaan met de organisatie van het zomercarnaval.

Desondanks is toch besloten geen gezamenlijk zomercarnavalsweekend te houden. Waarom dit besluit?

  • Waar we in december er van uit gingen dat er in februari er überhaupt geen carnaval mogelijk was, hebben we toch carnaval in een andere vorm kunnen vieren. De organiserende verenigingen hebben daar alle op hun eigen manier, groot en klein en voor jong en oud vorm aan gegeven. Met dit onverwachte carnavalsweekend is de situatie wel veranderd richting het beoogde zomercarnaval in juni. Van diverse kanten hebben we na dit onverwachts geslaagde weekend gemerkt dat de behoefte aan nog een zomercarnaval in juni hierdoor minder groot is geworden. We merken dit zowel bij de animo onder deelnemers als bij de inzet van vrijwilligers.
  • Daarnaast is de wereld eind februari behoorlijk op de kop gezet in Oekraïne. De vraag is dan ook of het gepast is om in de dorpen een weekend lang optochten te organiseren in de openbare ruimte. Wij als verenigingen zijn van mening dat de huidige situatie in combinatie met een bonte optocht niet gepast is. Ook willen we hiermee voorkomen dat er kort voor de tijd moet worden besloten dat de optochten alsnog niet door zouden kunnen gaan.

Dit heeft ons doen besluiten om niet een gezamenlijk zomercarnaval te organiseren compleet met bonte optochten. We hopen dat in het weekend van 17 t/m 19 februari 2023 er wel weer een ouderwets fantastisch carnavalsweekend met prachtige optochten kan plaatsvinden en gaan ervan uit dat een ieder begrip heeft voor deze lastige keuze die we als gezamenlijke carnavalsverenigingen hebben moeten nemen.

Namens organiserende carnavalsverenigingen en optochtcommissies,

CV De Lollebroek / Stichting Pampus / CV De Neutenkrakers / CV Circus Voorst / de Vrögge Reuiers

Bekijk ook:

De Raad van Elf   – De Jeugdraad – De Majorette meiden – De carnavalskrant