fbpx

Reglementen Lollebroekse Cross


De hieronder vermelde regels zijn van toepassing voor de deelnemers en helpers die betrokken zijn bij de Lollebroekse Cross op zaterdag 14 augustus 2021.


Keuring

Voor de aanvang van de cross is iedere deelnemer verplicht zijn of haar brommer / quad te laten keuren, dit gebeurt op de zaterdag 14 augustus voorafgaand aan de cross

Tijdens het keuren wordt er gelet op de volgende punten:

 Er mogen geen scherp uitstekende delen aanwezig zijn;

 Het voertuig dient voorzien te zijn van deugdelijk werkende remmen;


Algemene veiligheidsregels

 Er mogen uitsluitend deelnemers aan de cross deelnemen die het deelname formulier hebben ondertekend;

 Je bent verplicht zich te legitimeren als daarom wordt gevraagd;

 Het is ten strengste verboden te rijden in het rennerskwartier;

 Het is verboden tegen de rijrichting in te rijden, ook bij pech aan uw bromfiets;

 De rijders, dienen zich netjes en correct te gedragen op en rond het crossterrein;

 Men dient zich sportief te gedragen en inhalen dient op een ruime nette manier te gebeuren;

 Het niet opvolgen van het reglement en/of de aanwijzingen van de organisatie, kan diskwalificatie voor de rijder tot gevolgen hebben;

 Er dient binnen het rodeo terrein van de baan gebleven te worden;

 Beslissingen over onvolkomenheden van het reglement, worden ten allen tijden gemaakt door de wedstrijdleiding;

 Briefing voorafgaande aan de cross is voor de deelnemers verplicht om bij aanwezig te zijn


De volgende kleding is verplicht:

 Goedpassende helm

 Voldoende beschermende kleding

 In jonge honden klasse (65 en 85 cc motoren) en zware klasse zijn crosslaarzen verplicht


Deelname op eigen risico

Deelnemers kunnen de organisatie, eigenaar van de locatie en mede deelnemers niet aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgen van deelname, in welke vorm dan ook.


U moet bevelen, aansporingen van de organisatie opvolgen.


Wij wensen jullie een mooie Lollebroekse cross toe.


Indien er vooraf vragen zijn kun je deze stellen via het mail adres van de organisatie: info@cvdelollebroek.nl