Huisregels op-en-rondom ons crossterrein 

Algemene huisregels

Voor dit weekend zijn de huisregels van de Carnavalsvereniging de Lollebroek van toepassing. Iedereen die een ticket koopt voor toegang op het terrein, bevestigd bij de aankoop van het ticket akkoord te gaan met de huisregels. Hieronder zijn de huisregels opgenomen:

1. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering van alcoholgebruik onder de 18 jaar zal de verdere toegang tot dit evenement ontzegt worden.

2. Het is verboden om drugs en/of andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te verhandelen en/of te gebruiken tijdens dit evenement. Bij constatering hiervan zal te allen tijde de politie worden ingeschakeld.

3. Het is niet toegestaan om dit evenement met aanstootgevende kledij en/of voorkeurgevende club kleding te betreden. De organisatie is te allen tijde hierin vrij om te bepalen wat wel of niet als aanstootgevend beschouwd wordt. Bij overtreding hiervan kan de organisatie de toegang tot dit evenement weigeren.

4. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.

5. Roken is wettelijk NIET toegestaan in de tent. Bij constatering hiervan, desbetreffende persoon aanspreken. Dit mag alleen in de open lucht.

6. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.

7. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

8. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

9. Geweld, wapens en/of ieder ander aanstootgevend gedrag is niet toegestaan tijdens dit evenement.

10. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

11. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.


Aanvullende huisregels, specifiek voor Lollebroekse cross


12. Meenemen van eigen dranken wordt gedoogd, mits in opgenomen in plastic. Glazen flesjes /blikjes/glaswerk zijn niet toegestaan (dit conform vergunningsvoorschrift). Bij de hoofdentree wordt een bord geplaatst met de tekst “Glazen flesjes /blikjes/glaswerk zijn niet toegestaan”.

13. Op het autorodeo rennerskwartier geldt gedurende het gehele weekend een minimale leeftijd van 16 jaar.

14. Munten worden door de Lollebroek verkocht en zijn meerdere jaren geldig.