Zo werkt het bij ons

Neem de huisregels even goed door.


·Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering van alcoholgebruik onder de 18 jaar zal de verdere toegang tot dit evenement ontzegt worden.

·Het is verboden om drugs en/of andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te verhandelen en/of te gebruiken tijdens dit evenement. Bij constatering hiervan zal te allen tijde de politie worden ingeschakeld.

·Het is niet toegestaan om dit evenement met aanstootgevende kledij en/of voorkeurgevende club kleding te betreden. De organisatie is te allen tijde hierin vrij om te bepalen wat wel of niet als aanstootgevend beschouwd wordt. Bij overtreding hiervan kan de organisatie de toegang tot dit evenement weigeren.

·De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.

·Roken is wettelijk NIET toegestaan in de tent. Dit mag alleen in de open lucht.

·Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.

·Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

·De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

·Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.

·Het is verboden om glaswerk en eigen consumpties mee te nemen in de tent en op het terrein.

·Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

·Consumptiemunten zijn alleen te gebruiken tijdens dit evenement. Munten kunnen niet worden geretourneerd.

·In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.