Een hele goede keuze….

Goed om te weten

voordelen van een lidmaatschap:

  1. Zondagavond carnaval  gratis entree
  2. Zondags Pre-Prins Party gratis entree
  3. Toegang tot de nieuwjaarsreceptie 
  4. Vakantieborrel– en andere borrelbijeenkomsten
  5. Toegang tot de jaarvergadering (dus ook inspraak binnen de vereniging!)

Lidmaatschap kosten

Jongeren Lidmaatschap

14 t/m 18 jaar 

Contributie €10,00 per jaar 

Jeugdlidmaatschap tot 14 jaar is gratis

Regulier Lidmaatschap

18 jaar en ouder

Contributie €20,00 per jaar

Jongeren 14 – Lidmaatschap

kinderen tot 14 jaar 

Geen contributie

Direct inschrijven

Hieronder kun je je direct inschrijven als lid. Je ontvangt hiervan altijd nog even een bevestiging van ons bestuur. 


Overige bepalingen

1.Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september en geldt altijd voor minimaal 1 jaar.

2.Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks geïncasseerd in oktober.

3. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geldt geen teruggave van het resterende lidmaatschapsjaar.

4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, per mail naar info@cvdelollebroek.nl of per brief naar het postadres van de vereniging.

5. Jeugdleden dienen bij aangaan van een lidmaatschap toestemming van ouder te hebben. Dit geldt ook voor de automatische incasso.

6. Voor de “leeftijd” van het lid wordt de leeftijd per 1 oktober van het betreffende lidmaatschapsjaar aangehouden bij bepaling van de verschuldigde contributie. Word je in de loop van het lidmaatschapsjaar 18 jaar dan geldt dat lidmaatschapsjaar dus nog het jeugdlidmaatschap tarief voor 14 tot 18 jaar.

7. Alle leden hebben toegang tot de jaarvergadering, maar alleen leden van 18 jaar en ouder (op moment van de jaarvergadering) hebben stemrecht op de jaarvergadering.

8. Alleen leden vanaf 14 jaar worden toegevoegd aan de Lollebroek Whatsapp groep.