REGLEMENT STANDAARD KLASSE AUTORODEO WILP-ACHTERHOEK 2023
Deelnemers zijn verplicht het reglement goed en nauwlettend door te lezen en zich te houden aan de
regels. De regels zijn opgesteld voor je eigen en andermans veiligheid. Bij de controle zal de organisatie
de regels strikt controleren, bij overtredingen of andere onacceptabele feiten kan de deelname worden
geweigerd! Bij onduidelijkheden graag contact opnemen met de organisatie via de mail op
lc@cvdelollebroek.nl
Algemene regels:

 • Er is maar 1 vlagsignaal, hiermee wordt gestart en ook geëindigd! Bij het eindigen of tussentijds
  stoppen van de race zal tevens een scheepshoorn klinken. Let goed op de zijkanten waar de
  vlaggers staan, stop direct indien er gevlagd wordt.
 • Het is niet toegestaan om auto’s te kantelen voor reparatie.
 • Het is niet toegestaan om auto’s moedwillig op te blazen.
 • Het is niet toegestaan om auto’s in de brand te steken.
 • Het is niet toegestaan om open vuur in het rennerskwartier te maken.
 • Het is verboden voor deelnemers om onder invloed van drugs of alcohol te zijn, op straffe van
  diskwalificatie.
 • Passagiers zijn niet toegestaan. Om ongelukken te voorkomen mag er tijdens de keuring, het op- en
  afrijden van het terrein en in het rennerskwartier niemand in of op de auto zitten (op de bestuurder
  na).
 • Het is niet toegestaan om op uitgeschakelde auto’s in de rijden, op straffe van diskwalificatie.
 • Het is verboden om op de bestuurdersportier in te rijden, op straffe van diskwalificatie.
 • Tijdens de manche is het niet toegestaan om uit te stappen. Alleen in een onveilige situatie zal een
  vlagger hierbij helpen. Zoek dus oogcontact met een vlagger als je je niet meer veilig voelt. Stap
  nooit uit voordat de vlagger toestemming geeft.
 • Het is niet toegestaan om van auto te wisselen zonder dit overlegd te hebben met de
  wedstrijdleiding.
 • Het is niet toegestaan om de auto te versterken anders dan in dit reglement is aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om de auto na de keuring aan te passen, waardoor deze niet meer voldoet
  aan onderstaande eisen. Hier zal tijdens het oprijden van de baan en in de “fuik” op gelet worden.
  Worden er onreglementaire aanpassingen aan de auto geconstateerd dan word toegang tot de
  manche ontzegt.
 • Goedgekeurde auto’s mogen tot na de deelname niet van het terrein af.
 • Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan in het rennerskwartier, dus ook niet voor monteurs.
 • In het rennerskwartier is het alleen toegestaan om stapvoets te rijden. (dus geen testrondjes).
  Keuren gebeurt alleen in het bijzijn van coureur en organisatie. Dus zonder monteur of aanhang.
  Auto dient volledig rodeo-klaar te zijn bij keuring. Melden inclusief: Integraalhelm, nekband,
  overall en handschoenen. Zorg dat de accu vaststaat en is ingepakt.
  Uiteraard vragen we alle rijders hun “gezonde verstand” te gebruiken bij het bouwen maar ook op de
  racedag zelf!


  Het is verplicht om:
 • Zorg te dragen voor de veiligheid van publiek, deelnemers en helpers van het evenement.
 • Minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en deze met de inschrijving en
  op de zondag van de race mee te nemen.
 • Uitsluitend met een lege auto te komen (geen oude bekleding o.i.d. in de auto)
 • De gehele auto in het rennerskwartier op het zeil te plaatsen, de organisatie ziet hier i.v.m. de
  vergunning streng op toe. Een zelf mee gebracht zeil is verplicht. Bij ontbreken van een zeil bij de
  keuring is deze verplicht te koop bij de organisatie!
 • Op zondag voor 9:00 uur aanwezig te zijn op het rennerskwartier.
 • De auto op zaterdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur of zondag om 9:00 uur bij de ingang voor de
  verplichte keuring aan te bieden.
 • Voor de rodeo alle losse onderdelen incl. reserve wiel uit de auto te verwijderen.
 • De aanwijzingen van de officials op te volgen (rode vlag en/of sirene is onmiddellijk stoppen).
 • Zich bij de wedstrijdleiding te melden bij verlies van de polsband. Bij diskwalificaties wordt de
  polsband afgenomen.
 • De gebruikte plek op het rennerskwartier na afloop schoon achter te laten. De organisatie zorgt
  voor een vuilniszak voor elke rijder. Gebruik deze ook waarvoor deze bedoeld is. Met het
  schoonmaken van je eigen plek doe je de organisatie enorm veel plezier. Kleine moeite groot
  gemak!
  De organisatie deelt de auto’s in een “lichte” en een “zware” klasse in en heeft hierover het laatste
  woord. Aan de hand van de inschrijvingen worden de “lichte” en “zware” klasse bepaald.
  Sommige auto’s worden ongeacht cilinderinhoud automatisch in de “zware” klasse ingedeeld. Het gaat
  hier in ieder geval om de Mondeo’s, VolvoS40 en Volvo V40. Dit ivm de omvang van de auto.

  Algemene eisen auto’s
 • Het is niet toegestaan om mee te doen met terreinwagens of andere 4 wiel aangedreven auto’s
  zoals Audi Quattro of Subaru Impresa. Tevens is het niet toegestaan om deel te nemen met MPV’s
  of busjes.
 • Auto’s voorzien van injectie zijn toegestaan, turbo’s en ander soorten drukvulling niet toegestaan.
 • Kunststof bumpers en binnenschermen van de wielkasten dienen geheel verwijderd te worden.
 • Het interieur dient geheel verwijderd te worden, alsmede verlichting en sierstrippen. Met
  uitzondering van het dashboard en bestuurders deurbekleding (het verwijderen van het complete
  dashboard en bestuurdersdeurbekleding is wel toegestaan en word zelfs aangeraden. Verwijder
  dan wel alle uitstekende delen.
 • De bestuurdersdeur en voorruit hoeven niet voorzien te zijn van (beton)gaas. Voor een ieder die dit
  wel graag gebruikt is dit uiteraard toegestaan.
 • De trekhaak dient geheel verwijderd te worden, ook de delen in en onder de auto.
 • De gastank van een gasinstallatie dient verwijderd te worden, en alle overige delen van de
  installatie dienen te zijn ontdaan van nog aanwezig gas.
 • Airco- en ruitenwisservloeistof dienen verwijdert te worden.
 • Auto dient geheel glasvrij te zijn tijdens deelname en keuring, los glas in de deuren dient verwijdert
  te worden.
 • De auto mag voorzien zijn van een binnenspiegel mits deze degelijk is bevestigt. Spiegels met glas
  erin afplakken met doorzichtig tape.
 • Een zonnedak dient vervangen te worden door een degelijk gemonteerde stalen plaat, bevestigd
  met minimaal 4 bouten min. M10 voorzien van carrosserie ringen.
 • Portieren borgen middels ijzerdraad of gordels, het dichtlassen van de portieren is met uitzondering
  van de bestuurdersdeur niet toegestaan. Andere borgmiddelen dan ijzerdraad of gordels worden
  niet toegestaan.
 • Accu vloeistofdicht inpakken, deze mag verplaatst worden, mits goed bevestigd. Met inpakken
  deugdelijk materiaal gebruiken. Geen vuilniszakken o.i.d. Voorkeur gaat uit naar rubber (auto)
  matten om evt wegspuitend accuzuur tegen te houden.
 • Koelvloeistof dient vervangen te worden door water.
 • Alle vormen van motorkoeling moeten onder de motor kap blijven, L watertank toegestaan mits
  deze niet als versteviging dient. U tank dus niet toegestaan. De tank mag in geen geval voor de
  voorkant van de motor uit komen! De voorkant van de motor is niet de riemschijven of waterpomp
  maar het blok zelf. Watertank voorzien van overdrukventiel naar beneden gericht. Overdruk dient
  te eindigen onder de auto.
 • Startnummer, duidelijk leesbaar ter grote van min. 30x30cm. Op de zijkanten van de auto en het
  dak (op het dak van 4 kanten leesbaar, max. afmetingen van dit vierkant 50x40x40cm. en deugdelijk
  vast zetten). Eventuele dakbordjes zijn toegestaan maar zorg dan wel dat het nummer ook op de
  zijkanten van de auto te zien is. Is het nummer niet goed leesbaar dan doe je helaas niet mee voor
  de prijzen.
 • Stoel met hoofdsteun degelijk gemonteerd. Stoel goed vastzetten met bijvoorbeeld spanband of
  gordels aan beugel/ paal. Dit voorkomt het omvallen van de stoel.
 • Goed werkende remmen verplicht.
 • Er mag een kleinere stalen brandstoftank gemonteerd worden mits goed bevestigd in het
  bestuurders compartiment aan de paal of beugel met max. inhoud 15 ltr. Monteer de tank zo laag
  mogelijk aan de beugel of paal om contact met de rijder te vermijden. Leidingen dienen deugdelijk
  gemonteerd te zijn zonder kans op lekkage. De ontluchting van de brandstoftank is voorzien van
  een terugslagklep en dient onder de auto te eindigen (d.m.v. gat in de bodem). Controleer je
  brandstofleidingen ook goed op uitdroging als de leidingen vaker gebruikt worden!
 • Airbags dienen geheel verwijderd te worden, niet alleen de airbag zak verwijderen maar ook de
  activatie patronen. Het nalaten hiervan kan ernstige brandwonden veroorzaken. Denk aan /
  dashboard / stoel / deur en stijlen.
 • Maximale toegestane cilinderinhoud is 3500 cc.
 • Uitstekende delen, met name vlaggen en dergelijke worden niet toegestaan.
 • Het verwijderen van de bumper pennen van de Volvo’s 240, 740 en 940, Japanse en Amerikaanse
  auto’s is verplicht. Dit ivm aanwezig gas in de pennen.
 • Motorkap uitsluitend borgen met draad of centerpennen, absoluut niet met sjorbanden!
 • Standaard banden, winterbanden en m+s banden zijn toegestaan. Opgesneden banden,
  crossbanden en profiel/ noppenbanden zijn verboden. Bij twijfel beslist de organisatie en heeft
  hierin het laatste woord! Het gebruik van bandenflappen is sinds 2023 toegestaan!

  Veiligheidseisen auto’s
 • Deurplaat van massief staal (GEEN radiatoren) aan de bestuurderszijde min. 30 cm. hoog en min. 5
  mm. dik, overlapping A- en B-stijl min. 10 cm. De deurplaat dient deugdelijk bevestigd te zijn en het
  is niet toegestaan centerpennen te gebruiken. Bij verlies of losraken van de deurplaat, betekend dit
  einde wedstrijd van de deelnemer. Vastzetten met minimaal 6 bouten M10 met carrosserie ringen
  en bij voorkeur minimaal 2 bouten door A- en B- stijl van de auto. Dit laatste is geen verplichting
  maar word wel aangeraden. Kies je ervoor de bouten niet door de stijlen te maken, dan zorgen dat
  de deurplaat deugdelijk vastzit en niet los kan komen. Er wordt, ivm de hoger wordende snelheid,
  aangeraden om met een deurplaat te rijden van minimiaal 10 mm. dikte.
 • Hoeklijn(en) op deurplaat ter versteviging van deurplaat zijn toegestaan
 • IJzeren paal achter bestuurdersstoel is minimale verplichting. Afmetingen paal: min. Ø 4 [cm.],
  deugdelijk bevestigd met bouten aan het dak en bodem met bouten minimaal M10 voorzien van
  carrosserie ringen. Daarnaast moet de paal voorzien zijn van een dwars ligger tussen de rugleuning
  van de stoel en voorkant paal. Dwarsligger dus niet aan de achterkant van de paal plaatsen.
  Dwarsligger dient gelijk te zijn met de breedte van de stoel. (Voorkomt omklappen stoel naar de
  zijkanten).
 • Het is tevens toegestaan om met een bangerbeugel te rijden. Dit heeft de voorkeur van de
  organisatie maar is niet verplicht. Rijdt je met een bangerbeugel, zorg dan dat het uitschuifbare
  gedeelte aan de bijrijderskant van de auto helemaal is ingeschoven. Dit om versteviging van de auto
  te voorkomen, het blijft tenslotte een autorodeo en geen bangers!
 • Het dragen van een 3-puntsgordel is verplicht, een 4- of 5-puntsgordel wordt echter aanbevolen.
  Denk goed na bij het bevestigen van de gordels. Een gordelgeleider van glad materiaal op de beugel
  of paal wordt ten zeerste aangeraden. Gordels aan de binnenkanten van de hoofdsteun naar de
  stoel geleiden. Dit om te voorkomen dat de gordel afglijd onder het rijden.

  Versteviging
 • Het is toegestaan driehoekige platen of metalen strippen over de achterste hoeken (max. 40×40
  cm.) van de motorkap te plaatsen.
 • Het is toegestaan om de bestuurders deur volledig dicht te lassen.
 • De motorophanging moet op de originele plaatsen vastgezet worden. Eventuele stalen
  motorsteunen zijn toegestaan maar mogen niet dienen als versteviging en dienen op de originele
  punten vastgezet te worden.
 • Een plaat voor de motor is toegestaan, zowel bij 4 en 6 cilinders. Deze mag niet groter zijn dan het
  originele distributiedeksel.
 • Het gebruik van een voetenbak is toegestaan.
 • Motorkap mag met maximaal 4 centerpennen vast gezet worden. 2 voor en 2 achter. Crashtubes of
  ander versteviging rondom centerpennen zijn niet toegestaan.
 • Vierkante schetsplaten aan bijrijderszijde zijn niet toegestaan. Dit geld ook voor verstevigingen aan
  de wielkasten, deze zijn ook niet toegestaan.
 • Verder mag er niets gelast, verstevigd en doorgebout worden aan een auto, dus geen extra beugels,
  kettingen, metalen strippen etc. Het gebruik van hout, beton of pur schuim in de auto is ook niet
  toegestaan.
 • Het is vanaf 2023 wel toegestaan om de bestuurders- en bijrijdersdeur met gordels te verbinden
  met de dorpels en met het dak. Dit om te voorkomen dat de deuren naar binnen komen en
  losraken.

  Eigen veiligheid
 • Het dragen van een volledige overall (geen nylon) is verplicht. (brandwerend of brandvertragend
  word ten zeerste aangeraden.)
 • Het dragen van een paar veiligheidsschoenen en handschoenen is verplicht!
 • Het dragen van een degelijke en goed gekeurde integraalhelm en nekband is verplicht!
 • Advies: dichtmaken van het stuur met (duck) tape om letsel aan handen te voorkomen (verwijder
  eerst airbag incl. activatiepatroon) word aangeraden.
  Een rijder is ten allen tijde verantwoordelijk voor monteur en eventuele aanhang. Eventuele gevolgen
  komen ook bij de rijder te liggen.
  Zaterdag keuren van 13:00 uur tot 16.00 uur.
  Zondag keuren van 9:00 uur tot 11:00 uur.
  Wanneer je auto is afgekeurd is er kans tot herkeuring van de auto. Je bent als rijder zelf
  verantwoordelijk voor het opnieuw aanbieden van de auto. Doe je dit niet, dan kan je helaas niet
  deelnemen aan de wedstrijd!
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding en heeft daarin het laatste
  woord! Onnodige discussies of woordenwisselingen zijn niet gewenst en kunnen leiden tot uitsluiting op
  de wedstrijddag.
  U dient op zondagmorgen uiterlijk om 9:00 uur aanwezig te zijn en bij de auto te blijven tot deze is gekeurd
  bij de ingang. Alleen auto en rijder bij de keuring, niet de gehele meegekomen aanhang, deze kunnen via
  een aparte ingang een bandje krijgen voor toegang tot het terrein! De organiserende vereniging kan op
  geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade door u geleden of toegebracht. Bij het niet
  naleven van dit reglement kan de deelnemer/deelneemster worden uitgesloten van verdere deelname,
  eventueel ook voor de komende jaren. De organisatie heeft ten allen tijde het recht tot herkeuring van de
  auto op de wedstrijddag zelf!

  De organisatie wenst iedere rijder succes met het bouwen van de auto en veel plezier op de
  wedstrijddag zelf.