Reglement  standaard klasse autorodeo Wilp-Achterhoek 2024

Deelnemers zijn verplicht het reglement goed en nauwlettend door te lezen en zich te houden aan de regels. De regels zijn opgesteld voor je eigen en andermans veiligheid. Bij de controle zal de organisatie de regels strikt controleren. Bij overtredingen kan deelname worden geweigerd! Bij onduidelijkheden graag contact opnemen met de organisatie via de mail op lc@cvdelollebroek.nl

Algemene regels:

• Er zijn 2 vlagsignalen. Witte vlag is starten wedstrijd. Rode vlag is onmiddellijk stoppen! Bij het eindigen of tussentijds stoppen van de race zal tevens een scheepshoorn klinken. Let goed op de zijkanten waar de vlaggers staan, stop direct indien er gevlagd wordt.

• Het is niet toegestaan om auto’s te kantelen voor reparatie.
• Het is niet toegestaan om auto’s moedwillig op te blazen.
• Het is niet toegestaan om auto’s in de brand te steken.
• Het is niet toegestaan om open vuur in het rennerskwartier te maken.
• Het is verboden voor deelnemers om onder invloed van drugs of alcohol te zijn, op straffe van diskwalificatie.
• Passagiers zijn niet toegestaan. Om ongelukken te voorkomen mag er tijdens de keuring, het op- en afrijden van het terrein en in het rennerskwartier niemand in of op de auto zitten (op de bestuurder na). 
• Het is niet toegestaan om op uitgeschakelde auto’s in de rijden, op straffe van diskwalificatie.
• Het is verboden om op de bestuurdersportier in te rijden, op straffe van diskwalificatie.
• Tijdens de manche is het niet toegestaan om uit te stappen. Alleen in een onveilige situatie zal een vlagger hierbij helpen. Zoek dus oogcontact met een vlagger als je je niet meer veilig voelt. Stap nooit uit voordat de vlagger toestemming geeft.
• Het is niet toegestaan om van auto te wisselen zonder dit overlegd te hebben met de wedstrijdleiding. Het wisselen van auto gebeurd altijd in overleg met de organisatie en door rijders onderling. Monteurs of meegereisde toeschouwers mogen ten allen tijde niet deelnemen aan de autorodeo, ook al is de rijder niet meer in staat in zijn of haar auto deel te nemen.
• Het is niet toegestaan om de auto te versterken anders dan in dit reglement is aangegeven.
• Het is niet toegestaan om de auto na de keuring aan te passen, waardoor deze niet meer voldoet aan onderstaande eisen. Worden er onreglementaire aanpassingen aan de auto geconstateerd dan word toegang tot de manche ontzegt.
• Voordat de manche begint stellen alle rijders op in de “fuik”. Het is de verantwoording van de rijder om je hier tijdig te melden. Wanneer je niet op tijd in de fuik staat, zal de manche van start gaan zonder jou!
• Goedgekeurde auto’s mogen tot na de deelname niet van het terrein af.
• Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan in het rennerskwartier, dus ook niet voor monteurs.
• In het rennerskwartier is het alleen toegestaan om stapvoets te rijden. (dus geen testrondjes).
• Keuren gebeurt alleen in het bijzijn van coureur en organisatie. Dus zonder monteur of aanhang. Auto dient volledig rodeo-klaar te zijn bij keuring. Melden inclusief: Integraalhelm, nekband, overall en handschoenen. Zorg dat de accu vaststaat en is ingepakt.
Uiteraard vragen we alle rijders hun “gezonde verstand” te gebruiken bij het bouwen maar ook op de racedag zelf.

Het is verplicht om:

• Zorg te dragen voor de veiligheid van publiek, deelnemers en helpers van het evenement.
• In het bezit te zijn van een geldig autorijbewijs en deze met de inschrijving en op de zondag van de race mee te nemen. De leeftijdgrens van 18 jaar en ouder is hiermee niet meer van toepassing.
• Uitsluitend met een lege auto te komen (geen oude bekleding, reservewielen o.i.d. in de auto)
• De gehele auto in het rennerskwartier op het zeil te plaatsen, de organisatie ziet hier i.v.m. de vergunning streng op toe. Een zelf mee gebracht zeil is verplicht. Bij ontbreken van een zeil bij de keuring is deze verplicht te koop bij de organisatie!
• Op zondag voor 9:00 uur aanwezig te zijn op het rennerskwartier.
• De auto op zaterdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur of zondag tussen 9:00 uur en 11:00 uur voor de verplichte keuring aan te bieden.
• De aanwijzingen van de officials op te volgen (rode vlag en/of sirene is onmiddellijk stoppen).
• Zich bij de wedstrijdleiding te melden bij verlies van de polsband. Bij diskwalificaties wordt de polsband afgenomen.
• De gebruikte plek op het rennerskwartier na afloop schoon achter te laten. De organisatie zorgt voor een vuilniszak voor elke rijder. Gebruik deze ook waarvoor deze bedoeld is. Met het schoonmaken van je eigen plek doe je de organisatie enorm veel plezier. Kleine moeite groot gemak!

De organisatie deelt de auto’s in een “lichte” en een “zware” klasse in en heeft hierover het laatste woord. Aan de hand van de inschrijvingen worden de “lichte” en “zware” klasse bepaald. Sommige auto’s worden ongeacht cilinderinhoud automatisch in de “zware” klasse ingedeeld. Het gaat hier in ieder geval om de Mondeo’s, VolvoS40 en Volvo V40. Dit ivm de omvang van de auto. Let wel, de eisen zijn voor alle auto’s van de standaard klasse gelijk. Voor de superzware klasse gelden andere regels.

Algemene eisen auto’s

• Het is niet toegestaan om mee te doen met terreinwagens of andere 4 wiel aangedreven auto’s zoals Audi Quattro of Subaru Impresa. Tevens is het niet toegestaan om deel te nemen met MPV’s of busjes. 
• Auto’s voorzien van injectie zijn toegestaan, turbo’s en ander soorten drukvulling niet toegestaan.
– In overleg met de organisatie kan (dit is geen garantie) een uitzondering gemaakt worden voor dieselauto’s met een turbo. Dit kan alleen in overleg met de organisatie vooraf en niet tijdens de keuring in het autorodeo weekend… Neem hiervoor contact op met lc@cvdelollebroek.nl zodat de mogelijkheden en gevaren besproken kunnen worden.
• Kunststof bumpers en binnen schermen van de wielkasten dienen geheel verwijderd te worden.
• Wielloodjes dienen verwijderd te zijn van de velgen. Dus ook van de reservewielen die je meeneemt. Dit ivm het loskomen van de wielloodjes die projectielen kunnen vormen richting het publiek.
• Het interieur dient geheel verwijderd te worden, alsmede verlichting en sierstrippen. Met uitzondering van het dashboard en bestuurders deurbekleding (het verwijderen van het complete dashboard en bestuurdersdeurbekleding is wel toegestaan en word zelfs aangeraden. Verwijder dan wel alle uitstekende delen). 
• De bestuurdersdeur en voorruit hoeven niet voorzien te zijn van (beton)gaas. Voor een ieder die dit wel graag gebruikt is dit uiteraard toegestaan.
• De trekhaak dient geheel verwijderd te worden, ook de delen in en onder de auto.
• De gastank van een gasinstallatie dient verwijderd te worden, en alle overige delen van de installatie dienen te zijn ontdaan van nog aanwezig gas.
• Airco- en ruitenwisservloeistof dienen verwijdert te worden. 
• Auto dient geheel glasvrij te zijn tijdens deelname en keuring, los glas in de deuren dient verwijdert te worden. 
• De auto mag voorzien zijn van een binnenspiegel mits deze degelijk is bevestigt. Spiegels met glas erin afplakken met doorzichtig tape. 
• Een zonnedak dient vervangen te worden door een degelijk gemonteerde stalen plaat, bevestigd met minimaal 4 bouten min. M10 voorzien van carrosserie ringen. 
• Portieren borgen middels ijzerdraad of gordels, het dichtlassen van de portieren is met uitzondering van de bestuurdersdeur niet toegestaan. Andere borgmiddelen dan ijzerdraad of gordels worden niet toegestaan. 
• Accu vloeistofdicht inpakken, deze mag verplaatst worden, mits goed bevestigd. Met inpakken deugdelijk materiaal gebruiken. Geen vuilniszakken o.i.d. Voorkeur gaat uit naar rubber (auto) matten om eventueel wegspuitend accuzuur tegen te houden. 
• Koelvloeistof dient vervangen te worden door water. 
• Alle vormen van motorkoeling moeten onder de motor kap blijven, L watertank toegestaan mits deze niet als versteviging dient. U tank dus niet toegestaan. De tank mag in geen geval voor de voorkant van de motor uit komen! De voorkant van de motor is niet de riemschijven of waterpomp maar het blok zelf. Watertank voorzien van overdrukventiel naar beneden gericht. Overdruk dient te eindigen onder de auto. 
• Startnummer, duidelijk leesbaar ter grote van min. 30x30cm. Op de zijkanten van de auto en het dak (op het dak van 4 kanten leesbaar, max. afmetingen van dit vierkant 50x40x40cm. en deugdelijk vast zetten). Eventuele dakbordjes zijn toegestaan maar zorg dan wel dat het nummer ook op de zijkanten van de auto te zien is. Is het nummer niet goed leesbaar dan doe je helaas niet mee voor de prijzen. 
• Stoel met hoofdsteun degelijk gemonteerd. Stoel goed vastzetten met bijvoorbeeld spanband of gordels aan beugel/ paal. Dit voorkomt het omvallen van de stoel. 
• Goed werkende remmen verplicht. 
• Er mag een kleinere stalen brandstoftank gemonteerd worden mits goed bevestigd in het bestuurders compartiment aan de paal of beugel met max. inhoud 15 ltr. Monteer de tank zo laag mogelijk aan de beugel of paal om contact met de rijder te vermijden. Leidingen dienen deugdelijk gemonteerd te zijn zonder kans op lekkage. De ontluchting van de brandstoftank is voorzien van een terugslagklep en dient onder de auto te eindigen (d.m.v. gat in de bodem). Controleer je brandstofleidingen ook goed op uitdroging als de leidingen vaker gebruikt worden!
• Airbags dienen geheel verwijderd te worden, niet alleen de airbag zak verwijderen maar ook de activatiepatronen. Het nalaten hiervan kan ernstige brandwonden veroorzaken. Denk aan / dashboard / stoel / deur en stijlen.
• Maximale toegestane cilinderinhoud is 3500 cc.
• Uitstekende delen, met name vlaggen en dergelijke worden niet toegestaan. 
• Het verwijderen van de bumper pennen van de Volvo’s 240, 740 en 940, Japanse en Amerikaanse auto’s is verplicht. Dit ivm aanwezig gas in de pennen. 
• Motorkap uitsluitend borgen met draad of centerpennen, absoluut niet met sjorbanden!
• Standaard banden, winterbanden en m+s banden zijn toegestaan. Opgesneden banden, crossbanden en profiel/ noppenbanden zijn verboden. Bij twijfel beslist de organisatie en heeft hierin het laatste woord! Bandenflappen zijn toegestaan.

Veiligheidseisen auto’s

• Deurplaat van massief staal (GEEN radiatoren) aan de bestuurderszijde min. 30 cm. hoog en min. 5 mm. dik, overlapping A- en B-stijl min. 10 cm. De deurplaat dient deugdelijk bevestigd te zijn en het is niet toegestaan centerpennen te gebruiken. Bij verlies of losraken van de deurplaat, betekend dit einde wedstrijd van de deelnemer. Vastzetten met minimaal 6 bouten M10 met carrosserie ringen en bij voorkeur minimaal 2 bouten door A- en B- stijl van de auto. Dit laatste is geen verplichting maar wordt wel aangeraden. Kies je ervoor de bouten niet door de stijlen te maken, dan zorgen dat de deurplaat deugdelijk vastzit en niet los kan komen. Er wordt, ivm de hoger wordende snelheid, aangeraden om met een deurplaat te rijden van minimiaal 10 mm. dikte.
• Hoeklijn(en) op deurplaat ter versteviging van deurplaat zijn toegestaan
• IJzeren paal achter bestuurdersstoel is minimale verplichting. Afmetingen paal: min. Ø 4 [cm.], deugdelijk bevestigd met bouten aan het dak en bodem met bouten minimaal M10 voorzien van carrosserie ringen. Daarnaast moet de paal voorzien zijn van een dwars ligger tussen de rugleuning van de stoel en voorkant paal. Dwarsligger dus niet aan de achterkant van de paal plaatsen. Dwarsligger dient gelijk te zijn met de breedte van de stoel. (Voorkomt omklappen stoel naar de zijkanten).  
• Het is tevens toegestaan om met een banger beugel te rijden. Dit heeft de voorkeur van de organisatie maar is niet verplicht. Rijdt je met een banger beugel. In andere jaren was er de verplichting om de beugel in te schuiven aan de bijrijderskant. Deze regel is vanaf 2024 vervallen. De beugel mag dus ook aan de bijrijderskant volledig uitgeschoven worden.
• Het dragen van een 3-puntsgordel is verplicht, een 4- of 5-puntsgordel wordt echter aanbevolen.
• Denk goed na bij het bevestigen van de gordels. Een gordelgeleider van glad materiaal op de beugel of paal wordt ten zeerste aangeraden. Gordels aan de binnenkanten van de hoofdsteun naar de stoel geleiden. Dit om te voorkomen dat de gordel afglijd onder het rijden.

Versteviging

• Het is toegestaan driehoekige platen of metalen strippen over de achterste hoeken (max. 40×40 cm.) van de motorkap te plaatsen.
• Het is toegestaan om de bestuurders deur volledig dicht te lassen. 
• De motorophanging moet op de originele plaatsen vastgezet worden. Eventuele stalen motorsteunen zijn toegestaan maar mogen niet dienen als versteviging en dienen op de originele punten vastgezet te worden. 
• Een plaat voor de motor is toegestaan, zowel bij 4 en 6 cilinders. Deze mag niet groter zijn dan het originele distributiedeksel.
• Het gebruik van een voetenbak is toegestaan.
• Motorkap mag met maximaal 4 centerpennen vast gezet worden. 2 voor en 2 achter. Crashtubes of ander versteviging rondom centerpennen zijn niet toegestaan. 
• Vierkante schetsplaten aan bijrijderszijde zijn niet toegestaan. Dit geld ook voor verstevigingen aan de wielkasten, deze zijn ook niet toegestaan. 
• Verder mag er niets gelast, verstevigd en doorgebout worden aan een auto, dus geen extra beugels, kettingen, metalen strippen etc. Het gebruik van hout, beton of pur schuim in de auto is ook niet toegestaan.
• Het is wel toegestaan om de bestuurders- en bijrijdersdeur met gordels te verbinden met de dorpels en met het dak. Dit om te voorkomen dat de deuren naar binnen komen en losraken.

Eigen veiligheid

• Het dragen van een volledige overall (geen nylon) is verplicht. (brandwerend of brandvertragend word ten zeerste aangeraden.)
• Het dragen van een paar veiligheidsschoenen en handschoenen is verplicht!
• Het dragen van een degelijke en goed gekeurde integraalhelm en nekband is verplicht!
• Advies: dichtmaken van het stuur met (duck) tape om letsel aan handen te voorkomen (verwijder eerst airbag incl. activatiepatroon) word aangeraden.


Een rijder is ten allen tijde verantwoordelijk voor monteur en eventuele aanhang. Eventuele gevolgen komen ook bij de rijder te liggen.

Zaterdag keuren van 13:00 uur tot 16.00 uur.

Zondag keuren van 9:00 uur tot 11:00 uur.

Wanneer je auto is afgekeurd is er kans tot herkeuring van de auto. Je bent als rijder zelf verantwoordelijk voor het opnieuw aanbieden van de auto. Je sluit dan gewoon weer aan in de rij. Biedt je de auto niet opnieuw aan, dan kan je helaas niet deelnemen aan de wedstrijd!

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding en heeft daarin het laatste woord.

Polsbandjes

Voor 2024 is het systeem met bandjes op de schop genomen. Een rijder dient 3 bandjes te hebben;

1. Entree bandje: met dit bandje heb je de gehele dag toegang tot het terrein en tent

2. Rijders bandje: hiermee kun je deelnemen met de rodeo

3. Rennerskwartier bandje: hiermee heb je toegang tot het rennerskwartier.

Op zondagochtend dient de rijder zich te melden bij de hoofdingang van het rennerskwartier (zie blauwe pijl). Na het tonen van je rijbewijs, ontvang je hier de 3 bovengenoemde bandjes. Je ontvangt standaard 1 extra rennerskwartier bandje. Dit bandje kun je ter plekke, of eventueel later in de ochtend, aan je monteur geven. Let op: de monteur dient wel zelf een entree ticket te kopen!

U dient op zondagmorgen uiterlijk om 9:00 uur aanwezig te zijn en bij de auto te blijven tot deze is gekeurd bij de ingang. Alleen auto en rijder bij de keuring, niet de gehele meegekomen aanhang, deze kunnen via een aparte ingang een bandje krijgen voor toegang tot het terrein! De organiserende vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade door u geleden of toegebracht. Bij het niet naleven van dit reglement kan de deelnemer/deelneemster worden uitgesloten van verdere deelname, eventueel ook voor de komende jaren. De organisatie heeft ten allen tijde het recht tot herkeuring van de auto op de wedstrijddag zelf!

De organisatie wenst iedere rijder succes met het bouwen van de auto en veel plezier op de wedstrijddag zelf. Bedankt voor je opgave en deelname en hopelijk tot volgend jaar!